בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 12

1

ויען איוב ויאמר:

2

אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה:

3

גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה:

4

שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים:

5

לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל:

6

ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו:

7

ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך:

8

או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים:

9

מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת:

10

אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש:

11

הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו:

12

בישישים חכמה וארך ימים תבונה:

13

עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה:

14

הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח:

15

הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ:

16

עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה:

17

מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל:

18

מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם:

19

מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף:

20

מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח:

21

שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה:

22

מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות:

23

משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם:

24

מסיר לב ראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך:

25

ימששו חשך ולא אור ויתעם כשכור:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977