בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

נחמיה 12

1

ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא:

2

אמריה מלוך חטוש:

3

שכניה רחם מרמת:

4

עדוא גנתוי אביה:

5

מימין מעדיה בלגה:

6

שמעיה ויויריב ידעיה:

7

סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע:

8

והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו:

9

ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות:

10

וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע:

11

ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע:

12

ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה:

13

לעזרא משלם לאמריה יהוחנן:

14

למלוכי יונתן לשבניה יוסף:

15

לחרם עדנא למריות חלקי:

16

לעדיא זכריה לגנתון משלם:

17

לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי:

18

לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן:

19

וליויריב מתני לידעיה עזי:

20

לסלי קלי לעמוק עבר:

21

לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל:

22

הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי:

23

בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב:

24

וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר:

25

מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים:

26

אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר:

27

ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות:

28

ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי:

29

ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם:

30

ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה:

31

ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת:

32

וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה:

33

ועזריה עזרא ומשלם:

34

יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה:

35

ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף:

36

ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם:

37

ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח:

38

והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה:

39

ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה:

40

ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי:

41

והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות:

42

ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד:

43

ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק:

44

ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים:

45

וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו:

46

כי בימי דויד ואסף מקדם ראש המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים:

47

וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977