בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

דברי הימים א 8

1

ובנימן הוליד את בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי:

2

נוחה הרביעי ורפא החמישי:

3

ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד:

4

ואבישוע ונעמן ואחוח:

5

וגרא ושפופן וחורם:

6

ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל מנחת:

7

ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את עזא ואת אחיחד:

8

ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתם חושים ואת בערא נשיו:

9

ויולד מן חדש אשתו את יובב ואת צביא ואת מישא ואת מלכם:

10

ואת יעוץ ואת שכיה ואת מרמה אלה בניו ראשי אבות:

11

ומחשים הוליד את אביטוב ואת אלפעל:

12

ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את אונו ואת לד ובנתיה:

13

וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את יושבי גת:

14

ואחיו ששק וירמות:

15

וזבדיה וערד ועדר:

16

ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה:

17

וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר:

18

וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל:

19

ויקים וזכרי וזבדי:

20

ואליעני וצלתי ואליאל:

21

ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי:

22

וישפן ועבר ואליאל:

23

ועבדון וזכרי וחנן:

24

וחנניה ועילם וענתתיה:

25

ויפדיה ופניאל בני ששק:

26

ושמשרי ושחריה ועתליה:

27

ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם:

28

אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם:

29

ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה:

30

ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב:

31

וגדור ואחיו וזכר:

32

ומקלות הוליד את שמאה ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם:

33

ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל:

34

ובן יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את מיכה:

35

ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז:

36

ואחז הוליד את יהועדה ויהועדה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא:

37

ומוצא הוליד את בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו:

38

ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל:

39

ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי:

40

ויהיו בני אולם אנשים גברי חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל אלה מבני בנימן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977