בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

בראשית 834

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977