בראשית 5

1

זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו:

2

זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם:

3

ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת:

4

ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות:

5

ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת:

6

ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש:

7

ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:

8

ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת:

9

ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן:

10

ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:

11

ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת:

12

ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל:

13

ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:

14

ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת:

15

ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד:

16

ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:

17

ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת:

18

ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך:

19

ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:

20

ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת:

21

ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח:

22

ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות:

23

ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה:

24

ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים:

25

ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך:

26

ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות:

27

ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת:

28

ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן:

29

ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה:

30

ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות:

31

ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת:

32

ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת: