Bib Seleksyon
Ansyen Testaman
Nouvo Testaman
Ayisyen Bib

Psalms 29

1

¶ Se yon sòm David. Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen!

2

Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a!

3

Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.

4

Vwa Seyè a se yon vwa ki gen pouvwa! Se yon vwa ki mande pou moun respekte l'!

5

Vwa Seyè a kase pye sèd yo, li kase pye sèd peyi Liban yo.

6

Li fè mòn nan peyi Liban yo sote ponpe tankou ti gazèl bèf. Li fè mòn Siryon yo sote ponpe tankou jenn ti towo bèf.

7

Vwa Seyè a fè zèklè.

8

Vwa Seyè a fè dezè a tranble. Wi, li fè dezè Kadès la tranble.

9

Vwa Seyè a tòde pye chenn yo. Li fè tout fèy nan rakbwa tonbe. Nan tanp li, tout moun ap fè lwanj pou li.

10

Seyè a te chita sou fotèy li lè te gen gwo inondasyon an. L'ap gouvènen tankou wa pou tout tan.

11

Seyè a va bay pèp li a fòs, l'a beni yo, l'a ba yo kè poze.

Hatian Bible
Public Domain: No Info