הברית הישנה
עדות חדשה
Ελληνική Αγία Γραφή FPB 1994
← 4

Πράξεις 1

6 →
Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977