Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή FPB 1994

Ψαλμοί 29

1

Ψαλμός τού Δαβίδ. ΑΠΟΔΩΣΤΕ στον Κύριο, γιοι των δυνατών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη.

2

Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του· προσκυνήστε τόν Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του.

3

Η φωνή τού Κυρίου είναι επάνω στα νερά· ο Θεός τής δόξας βροντάει· ο Κύριος είναι επάνω σε πολλά νερά.

4

Η φωνή τού Κυρίου είναι δυνατή· η φωνή τού Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής.

5

Η φωνή τού Κυρίου συντρίβει κέδρους· και συντρίβει ο Κύριος τους κέδρους τού Λιβάνου·

6

και τους κάνει να σκιρτούν σαν μοσχάρι· τον Λίβανο, και το Σιριών, σαν μικρό μονοκέρατο ζώο.

7

Η φωνή τού Κυρίου διαιρεί πέρα για πέρα τις φλόγες τής φωτιάς.

8

Η φωνή τού Κυρίου σείει την έρημο· ο Κύριος σείει την έρημο Κάδης.

9

Η φωνή τού Κυρίου κάνει να κοιλοπονούν οι ελαφίνες, και γυμνώνει τα δάση· μέσα δε στον ναό του καθένας κηρύττει τη δόξα του.

10

Ο Κύριος κάθεται επάνω στον κατακλυσμό· και κάθεται ο Κύριος Βασιλιάς στον αιώνα.

11

Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στον λαό του· ο Κύριος θα ευλογήσει τον λαό του με ειρήνη.

Greek Modern Bible FPB 1994
Copyright © The Holy Bible, Spyros Filos Translation, Copyright 1994