Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή FPB 1994

Ψαλμοί 13

1

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ. ΜΕΧΡΙ πότε

2

Μέχρι πότε θα έχω βουλές μέσα στην ψυχή μου, οδύνες καθημερινά μέσα στην καρδιά μου; Μέχρι πότε θα υψώνεται επάνω μου ο εχθρός μου;

3

Επίβλεψε· εισάκουσέ με, Κύριε, Θεέ μου· φώτισε τα μάτια μου, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο τού θανάτου·

4

μήπως και ο εχθρός μου πει: Υπερίσχυσα εναντίον του, κι αυτοί που με θλίβουν υπερχαρούν, αν σαλευτώ.

5

Εγώ, όμως, έλπισα στο έλεός σου· η καρδιά μου θα αγάλλεται στη σωτηρία σου.

6

Θα ψάλλω στον Κύριο, επειδή με αντάμειψε.

Greek Modern Bible FPB 1994
Copyright © The Holy Bible, Spyros Filos Translation, Copyright 1994