Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1904

Ψαλμοί 67

1

‘Εις τον πρωτον μουσικον, επι Νεγινωθ. Ψαλμος ωδης.’ Ο Θεος να σπλαγχνισθη ημας και να ευλογηση ημας να επιφανη το προσωπον αυτου εφ' ημας Διαψαλμα.

2

Δια να γνωρισθη εν τη γη η οδος σου, εν πασι τοις εθνεσιν η σωτηρια σου.

3

Ας σε υμνωσιν οι λαοι, Θεε· ας σε υμνωσι παντες οι λαοι.

4

Ας ευφρανθωσι και ας αλαλαξωσι τα εθνη· διοτι θελεις κρινει τους λαους εν ευθυτητι και τα εθνη εν τη γη θελεις οδηγησει. Διαψαλμα.

5

Ας σε υμνωσιν οι λαοι, Θεε, ας σε υμνωσι παντες οι λαοι.

6

Η γη θελει διδει τον καρπον αυτης· θελει μας ευλογησει ο Θεος, ο Θεος ημων.

7

Θελει μας ευλογησει ο Θεος, και θελουσι φοβηθη αυτον παντα τα περατα της γης.

Greek Modern Bible 1904
Public Domain Version: Modern Bible 1940