Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1904

Γένεσις 834

Greek Modern Bible 1904
Public Domain Version: Modern Bible 1940