Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1904
← 833

Γένεσις 834

835 →
Greek Modern Bible 1904
Public Domain Version: Modern Bible 1940