← 50 2 →

1 Κορινθίους 2

Greek Bible
Public Domain