Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770
← 833

Γένεσις 834

835 →
Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770