← 66 68 →

Psalmi 67

1

Načelniku godbe, na strune. Psalm in pesem. Bog nam bodi milosten in blagoslovi nas, razsvetli naj obličje svoje proti nam, (Sela.)

2

da se spozna na zemlji pot tvoja, med vsemi narodi zveličanje tvoje.

3

Slavé te naj ljudstva, o Bog, slavé naj te ljudstva vsa.

4

Veselé se naj in glasno pojo narodi, ker boš pravično sodil ljudstva in vodil narode na zemlji. (Sela.)

5

Slavé te naj ljudstva, o Bog, slavé te naj ljudstva vsa.

6

Zemlja daje sad svoj; blagoslovil nas bo Bog, Bog naš.Blagoslovil nas bo Bog, in bali se ga bodo vse meje zemlje.

7

Blagoslovil nas bo Bog, in bali se ga bodo vse meje zemlje.

Slovenian Bible
Public Domain