Psalmien 24

1

Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

2

Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.

3

Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?

4

Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin.

5

Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.

6

Tämä on se suku, joka häntä kysyy, joka etsii sinun kasvojasi, - tämä on Jaakob. Sela.

7

Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!

8

Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.

9

Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!

10

Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas. Sela.