Psalmien 149

1

Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa.

2

Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.

3

Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.

4

Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.

5

Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.

6

Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,

7

että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,

8

panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä

9

ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!