Psalmien 122

1

Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen".

2

Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem;

3

sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

4

jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä.

5

Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.

6

Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

7

Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.

8

Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.

9

Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.