Psalmien 120

1

Matkalaulu. Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle.

2

Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta kielestä.

3

Mitä hän sinulle antaa ja mitä siihen vielä lisää, sinä petollinen kieli?

4

Väkivaltaisen teräviä nuolia ynnä kinsteripensaan tulisia hiiliä!

5

Voi minua, että minun täytyy oleskella muukalaisena Mesekissä, asua Keedarin majojen keskellä!

6

Kauan on minun sieluni täytynyt asua niiden seurassa, jotka rauhaa vihaavat.

7

Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit.