Psalmien 114

1

Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,

2

silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.

3

Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.

4

Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat.

5

Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?

6

Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?

7

Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä,

8

joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi.