A A A A A
Eesti Piibel 1739

Joosua 16

1

  Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku.

2

  Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale Atarotti,

3

  laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres.

4

  Joosepi pojad Manasse ja Efraim said oma pärisosaks:

5

  efraimlastele sai maa-alaks nende suguvõsade kaupa: nende pärisosa piir oli ida pool Atarot-Addarit kuni ülemise Beet-Hooronini.

6

  Siis kulgeb piir mereni. Mikmetat jääb põhja poole, aga piir pöördub ida poole Taanat-Silosse ja kulgeb sellest ida pool Jaanohasse;

7

  Jaanohast laskub see alla Atarotti ja Naarasse, riivab Jeerikot ja lõpeb Jordani ääres.

8

  Tappuahist kulgeb piir lääne poole Kaanaoja ja selle lõpp suubub merre. See oli efraimlaste suguharu pärisosa nende suguvõsadele.

9

  Peale selle linnad, mis efraimlastele eraldati manasselaste pärisosa keskel, kõik linnad ja nende külad.

10

  Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära; nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on tööorjad.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739