4 Moosese 17

1

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

2

'Ütle Eleasarile, preester Aaroni pojale, et ta võtaks suitsutuspannid tuleasemelt, ja pillu tuli laiali, sest need on saanud pühaks,

3

nende patuste suitsutuspannid, nende hinge hinna eest! Neist valmistatagu taotud plaate altari katteks, sest nad tõid need Issanda ette ja nõnda said need pühaks. Need olgu hoiatusmärgiks Iisraeli lastele!'

4

Ja preester Eleasar võttis vasksuitsutuspannid, mis põlenud mehed olid toonud, ja need taoti altari katteks,

5

meeldetuletuseks Iisraeli lastele, et ükski võõras, kes ei ole Aaroni soost, ärgu liginegu süütama suitsutusrohtu Issanda ees, et ei juhtuks nõnda nagu Korahi ja tema jõuguga, mida Issand temale oli kuulutanud Moosese läbi.

6

Aga järgmisel päeval nurises kogu Iisraeli laste kogudus Moosese ja Aaroni vastu, öeldes: 'Te olete tapnud Issanda rahva!'

7

Aga kui kogudus kogunes Moosese ja Aaroni vastu ja nad pöördusid kogudusetelgi poole, vaata, siis kattis seda pilv ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast.

8

Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelgi ette.

9

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

10

'Minge ära selle koguduse keskelt ja ma hävitan nad silmapilkselt!' Siis nad heitsid silmili maha.

11

Ja Mooses ütles Aaronile: 'Võta suitsutuspann, pane selle peale suitsutusrohtu ja vii kiiresti koguduse juurde ning toimeta nende eest lepitust, sest Issandalt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on alanud!'

12

Ja Aaron tegi, nagu Mooses käskis, ja jooksis koguduse keskele, ja vaata, nuhtlus oli rahva seas juba alanud. Ta pani suitsutusrohtu pannile ja toimetas rahva eest lepitust.

13

Ja kui ta seisis surnute ja elavate vahel, pandi nuhtlusele piir.

14

Nuhtlusesse surnuid oli neliteist tuhat seitsesada, peale nende, kes olid surnud Korahi pärast.

15

Siis Aaron tuli tagasi Moosese juurde kogudusetelgi ukse ette, sest nuhtlus oli lakanud.

16

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

17

'Räägi Iisraeli lastega ja võta neilt kepid, iga perekonna kohta kepp kõigilt nende perekondade vürstidelt, kaksteist keppi; kirjuta igaühe nimi ta kepile,

18

Leevi kepile kirjuta Aaroni nimi, sest üks kepp olgu ka nende perekondade peamehel,

19

ja pane need kogudusetelki seaduselaeka ette, sinna, kus ma ennast teile ilmutan!

20

Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab haljendama, ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega nad on nurisenud teie vastu.'

21

Ja Mooses rääkis seda Iisraeli lastele, ja kõik nende vürstid andsid temale perekondade kaupa kepi iga vürsti kohta, kaksteist keppi; ja Aaroni kepp oli nende keppide hulgas.

22

Ja Mooses pani kepid Issanda ette tunnistustelki.

23

Kui Mooses järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis haljendas Aaroni kepp, mis kuulus Leevi kojale, olles ajanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid.

24

Ja Mooses tõi kõik kepid Issanda palge eest kõigi Iisraeli laste juurde; nad vaatasid neid ja võtsid igaüks oma kepi.

25

Ja Issand ütles Moosesele: 'Vii Aaroni kepp tagasi seaduselaeka ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile, ja lõpeta nende nurinad mu ees, et nad ei peaks surema!'

26

Ja Mooses tegi: nõnda nagu Issand teda käskis, nõnda ta tegi.

27

Aga Iisraeli lapsed rääkisid Moosesega, öeldes: 'Vaata, me heidame hinge, me hukkume, me kõik hukkume!

28

Igaüks, kes ligineb, kes Issanda elamule ligineb, see sureb. Kas me kõik peame hinge heitma?'