Hoosea 14

1

Samaaria peab kandma karistust, sest ta on vastu pannud oma Jumalale: nad langevad mõõga läbi, nende lapsed rebitakse tükkideks ja nende rasedad lõigatakse lõhki.

2

Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi!

3

Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole, öelge temale: 'Anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja!

4

Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätetööle: 'Meie jumal!', sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust.'

5

Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära.

6

Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsekui Liibanon.

7

Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn.

8

Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein.

9

Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda. Mina olen nagu haljendav küpress: minult tuleb sinu vili.

10

Kes on tark, mõistku seda; kes on arukas, võtku teatavaks; sest Issanda teed on õiged: õiged käivad nende peal, aga üleastujad komistavad.'