Hesekiel 38

1

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:

2

'Inimesepoeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal; ta on Meseki ja Tubali vürst, ja kuuluta temale prohvetlikult

3

ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.

4

Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse; ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik toredasti riietatud, suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu, kes kõik on mõõga käsitsejad.

5

Pärsia, Etioopia ja Puut on koos nendega, neil kõigil on kilbid ja kiivrid;

6

Gomer ja kõik ta jõugud; Toogarma sugu kõige kaugemast põhjast ja kõik ta jõugud - paljud rahvad on koos sinuga.

7

Ole valmis ja varusta ennast, sina ja kogu su väehulk, kes on kogunenud su juurde, ja ole neile juhiks!

8

Paljude päevade pärast kutsutakse sind, aastate möödudes pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele, mis olid kaua laastatud; see rahvas on ära toodud rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti.

9

Siis sa tõused, tuled nagu maru, oled nagu pilv, mis katab maad, sina ja kõik su väehulgad, ja paljud rahvad koos sinuga.

10

Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval tõuseb sul midagi südamesse ja sa pead kurja nõu

11

ning ütled: 'Ma lähen üles lahtise maa kallale; ma tulen nende rahulike kallale, kes elavad julgesti - nad kõik elavad müürita ja neil ei ole riive ega uksi -,

12

et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda, et pöörata oma kätt taasasustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad maa südames.'

13

Seeba ja Dedan ning Tarsise kaupmehed ja kõik ta kaubitsejad küsivad sinult: 'Kas tuled saaki saama? Kas oled kogunud oma jõugud riisuma, mis on riisuda, ära viima hõbedat ja kulda, võtma karja ja varandust, saama suurt saaki?'

14

Seepärast kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg, ja ütle Googile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks ole? Sel päeval, kui mu Iisraeli rahvas elab julgesti, hakkad sa liikuma

15

ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, sina ja koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel - suur väehulk, rohkearvuline sõjavägi.

16

Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta maad; see sünnib viimseil päevil: siis ma toon su oma maa kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende silme ees näitan oma pühadust sinu kaudu, Goog.

17

Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks see ole sina, kellest ma rääkisin muistseil päevil oma sulaste, Iisraeli prohvetite läbi, kes sel ajal kuulutasid aastast aastasse, et ma toon sind nende kallale?

18

Aga sel päeval - päeval, kui Goog tuleb Iisraeli maa kallale, ütleb Issand Jumal, tõuseb mu vihaleek.

19

Oma raevus ja vihatules ma räägin: Tõesti, sel päeval on suur maavärisemine Iisraeli maal.

20

Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik inimesed, kes on maapinnal; ja mäed kistakse maha ning kitsasteed varisevad kokku, ja kõik müürid langevad maa peale.

21

Ja ma kutsun mõõga tema vastu kõigi oma mägede peale, ütleb Issand Jumal: ühe mõõk on teise vastu.

22

Ma käin temaga kohut katku ja vere abil; ja ma lasen sadada vihmavalinguid ja raheteri, tuld ja väävlit tema ja ta jõukude peale ja nende paljude rahvaste peale, kes on koos temaga.

23

Nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust ning teen ennast tuttavaks paljude paganate silme ees. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.