Jesaja 39

1

Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, saadikud kingitustega Hiskija juurde, kui ta oli kuulnud tema haigusest ning paranemisest.

2

Ja Hiskija tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas; Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valitsemisalal.

3

Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis temalt: 'Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?' Ja Hiskija vastas: 'Nad tulid mu juurde kaugelt maalt, Paabelist.'

4

Siis ta küsis: 'Mida nad su kojas nägid?' Ja Hiskija vastas: 'Nad nägid kõike, mis mu kojas on; oma varanduste hulgast ei jätnud ma midagi neile näitamata.'

5

Siis Jesaja ütles Hiskijale: 'Kuule vägede Issanda sõna:

6

Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse! Mitte midagi ei jää järele, ütleb Issand.

7

Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees.'

8

Siis Hiskija ütles Jesajale: 'Issanda sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea.' Sest ta mõtles: 'Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek.'