Laulud 99

1

Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!

2

Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.

3

Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!

4

Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.

5

Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!

6

Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.

7

Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.

8

Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.

9

Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!