Laulud 98

1

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu!

2

Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.

3

Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.

4

Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale!

5

Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega!

6

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!

7

Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!

8

Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos

9

Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.