Laulud 95

1

Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!

2

Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!

3

Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate.

4

Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud.

5

Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa.

6

Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!

7

Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält,

8

ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.

9

'Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd.

10

Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.

11

Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!'