Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

Laulud 76

1

Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul.

2

Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur.

3

Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis.

4

Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela.

5

Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest.

6

Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu.

7

Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud.

8

Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad?

9

Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait,

10

sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela.

11

Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle.

12

Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale!

13

Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739