Piibli valik
Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

Laulud 67

1

Laulujuhatajale: keelpillil mängida, lauluviis ja laul.

2

Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela,

3

et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!

4

Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

5

Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal! Sela.

6

Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

7

Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!

8

Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739