Laulud 61

1

Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.

2

Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!

3

Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.

4

Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.

5

Võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti, otsida pelgupaika su tiibade all. Sela.

6

Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad.

7

Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastad kestku põlvest põlve!

8

Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees, sea heldus ja ustavus teda hoidma!

9

Siis ma mängin alati kiitust sinu nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud.