Laulud 56

1

Laulujuhatajale: viisil 'Kauge tamme tuvi'; Taaveti mõistulaul ajast, kui vilistid võtsid ta kinni Gatis.

2

Ole mulle armuline, Jumal, sest inimesed tahavad mind rünnata, ühtelugu kipuvad sõjamehed mu kallale!

3

Mu varitsejad püüavad mind rünnata kogu päeva, sest palju on neid, kes mu vastu kõrgilt sõdivad.

4

Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale,

5

Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Mida võibki lihane inimene mulle teha?

6

Kogu päeva nad moonutavad mu sõnu, kõik nende mõtted minu kohta sihivad kurjale.

7

Nad tulevad kokku ja luuravad ning jälgivad mu samme, sest nad varitsevad mu hinge.

8

Kas peaks neil olema pääsemist oma nurjatusega? Vihaga tõuka maha rahvad, oh Jumal!

9

Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud; pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus?

10

Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, mil ma hüüan; seda ma tean, sest Jumal on minu poolt.

11

Jumala sõna ma kiidan, Issanda sõna ma kiidan.

12

Jumala peale ma loodan, ei ma karda; mida võibki mulle teha inimene?

13

Jumal, minu peal on tõotused, mis ma sinule andsin; ma tasun sulle tänuohvrid.

14

Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses.