Laulud 54

1

Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,

2

kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: 'Eks Taavet ole peidus meie juures.'

3

Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!

4

Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!

5

Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.

6

Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.

7

Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!

8

Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.

9

Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.