Laulud 47

1

Laulujuhatajale: Korahi laste laul.

2

Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!

3

Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.

4

Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.

5

Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.

6

Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.

7

Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!

8

Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!

9

Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.

10

Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud.