Laulud 3

1

Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes:

2

Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu.

3

Paljud ütlevad mu hingele: 'Ei ole temal päästet Jumalas!' Sela.

4

Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles.

5

Oma häälega ma hüüan Issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt. Sela.

6

Ma heitsin maha ja uinusin; ma ärkasin unest, sest Issand toetab mind.

7

Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu.

8

Tõuse, Issand, päästa mind, mu Jumal! Sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad.

9

Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu sinu õnnistus! Sela.