Piibli valik
Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

Laulud 29

1

Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus!

2

Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat!

3

Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal.

4

Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti.

5

Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid.

6

Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja.

7

Issanda mürina hääl purskab tuleleeke.

8

Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema.

9

Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: 'Oh seda auhiilgust!'

10

Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti!

11

Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739