Laulud 24

1

Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.

2

Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud.

3

Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas?

4

See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks.

5

Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste.

6

See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela.

7

Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!

8

Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.

9

Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!

10

Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.