Laulud 20

1

Laulujuhatajale: Taaveti laul.

2

Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind!

3

Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!

4

Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.

5

Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!

6

Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved!

7

Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.

8

Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.

9

Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.

10

Issand, aita! Kuningas vastaku meile, kui me hüüame!