Laulud 149

1

Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!

2

Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!

3

Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!

4

Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.

5

Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!

6

Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,

7

et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,

8

et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed,

9

et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!