Laulud 148

1

Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes!

2

Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad!

3

Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed!

4

Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal!

5

Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi!

6

Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks; tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle.

7

Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused,

8

tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi,

9

mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid;

10

metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud;

11

ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;

12

ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega!

13

Kiitku nad Issanda nime, sest tema nimi üksi on kõrge; tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!

14

Ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja!