Laulud 130

1

Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand!

2

Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!

3

Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?

4

Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.

5

Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.

6

Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.

7

Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!

8

Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.