Laulud 122

1

Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: 'Lähme Issanda kotta!'

2

Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm.

3

Jeruusalemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokkuliidetud linn,

4

kuhu läksid üles suguharud, Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime.

5

Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale.

6

Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!

7

Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades!

8

Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!

9

Issanda, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head.