Laulud 114

1

Kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest,

2

siis sai Juuda tema pühamuks ja Iisrael tema valitsusalaks.

3

Meri nägi ja põgenes, Jordan pöördus tagasi.

4

Mäed hüplesid otsekui jäärad, kingud nagu lambatalled.

5

Mis sul oli, meri, et sa põgenesid, Jordan, et sa pöördusid tagasi,

6

mäed, et te hüplesite otsekui jäärad, ja teie, kingud, nagu lambatalled?

7

Issanda palge ees värise, maa, Jaakobi Jumala palge ees,

8

kes muudab kalju veejärveks, ränikivi veeallikaks!