Laulud 113

1

Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!

2

Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!

3

Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!

4

Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste.

5

Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,

6

kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,

7

kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa,

8

pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale,

9

kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana? Halleluuja!