Laulud 111

1

Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses!

2

Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.

3

Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti.

4

Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand.

5

Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut.

6

Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa.

7

Tema kätetööd on tõde ja õigus; usaldatavad on kõik ta seadmised.

8

Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses.

9

Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi.

10

Issanda kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti.