Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

1 Ajaraamat 25

1

Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis Aasafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda teenistust toimetasid:

2

Aasafi poegadest: Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela - Aasafi pojad Aasafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis.

3

Jedutuunist: Jedutuuni pojad Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja, Mattitja kuuekesi; need olid kanneldega oma isa Jedutuuni juhatuse all, kes Issandale tänu ja kiitust mängis.

4

Heemanist: Heemani pojad Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir, Mahasiot;

5

need kõik olid kuninga nägija Heemani pojad, vastavalt Jumala tõotusele tema sarve ülendada, sest Jumal oli andnud Heemanile neliteist poega ja kolm tütart.

6

Need kõik saatsid oma isa juhatusel Issanda kojas laulu simblite, naablite ja kanneldega Jumala koja teenistuses kuninga, Aasafi, Jedutuuni ja Heemani juhatusel.

7

Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud Issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli kakssada kaheksakümmend kaheksa.

8

Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, niihästi noored kui vanad, õpetajad koos õpilastega.

9

Ja esimene liisk Aasafile tuli Joosepile; teine Gedaljale, temale, ta vendadele ja poegadele; neid oli kaksteist;

10

kolmas Sakkurile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

11

neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

12

viies Netanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

13

kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

14

seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

15

kaheksas Jesajale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

16

üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

17

kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

18

üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

19

kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

20

kolmeteistkümnes Suubaelile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

21

neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

22

viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

23

kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

24

seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

25

kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

26

üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

27

kahekümnes Elijatale, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

28

kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

29

kahekümne teine Giddaltile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

30

kahekümne kolmas Mahasiotile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist;

31

kahekümne neljas Romamti-Eserile, tema poegadele ja vendadele; neid oli kaksteist.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739