Biblio Elekto
Malnova Testamento
Nova Testamento
Esperanto Bible 1926

Psalmoj 116

1

Mi amas, ke la Eternulo auxdas mian vocxonKaj mian petegon,

2

Ke Li klinis Sian orelon al mi;Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos.

3

CXirkauxis min la ondoj de la morto,Kaj turmentoj de SXeol min trafis;Suferon kaj cxagrenon mi trovis.

4

Sed la nomon de la Eternulo mi vokis:Ho Eternulo, savu mian animon.

5

Favorkora estas la Eternulo kaj justa,Kaj nia Dio estas kompatema.

6

La Eternulo gardas la simplanimulojn;Mi estis en mizero, kaj Li min savis.

7

Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,CXar la Eternulo faris al vi bonon.

8

CXar Vi savis mian animon de la morto,Miajn okulojn de larmoj,Miajn piedojn de falpusxigxo.

9

Mi irados antaux la EternuloEn la lando de la vivo.

10

Kun kredo mi diris:Mi estas tre afliktita.

11

Mi diris en mia konfuzigxo:CXu homo mensogas.

12

Kion mi redonu al la EternuloPor cxiuj Liaj bonfaroj al mi?

13

Mi levos la pokalon de savo,Kaj mi vokos la nomon de la Eternulo.

14

Miajn promesojn al la Eternulo mi plenumosAntaux Lia tuta popolo.

15

Grandvalora en la okuloj de la EternuloEstas la morto de Liaj fideluloj.

16

Ho Eternulo, mi ja estas Via sklavo,Mi estas Via sklavo, filo de Via sklavino;Vi disigis miajn ligilojn.

17

Al Vi mi oferdonos dankan oferon,Kaj la nomon de la Eternulo mi vokos.

18

Miajn promesojn al la Eternulo mi plenumosAntaux Lia tuta popolo,

19

En la kortoj de la domo de la Eternulo,Interne de vi, ho Jerusalem.

Esperanto Bible 1926
Public Domain: Esperanto 1926