Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007

Jesaja 52

1

Word wakker, word wakker, Jeruzalem en bekleed u met de kracht van God. Doe uw mooiste kleren aan, o Sion, Heilige Stad; want zondaars (zij die zich van God afkeren) zullen niet langer door uw poorten naar binnen komen.

2

Kom omhoog uit het stof, Jeruzalem; neem de slavenbanden van uw nek, gevangengenomen dochter van Sion.

3

Want de HERE zegt: Toen Ik u als ballingen verkocht, vroeg Ik geen geld van uw onderdrukkers; nu kan Ik u terugnemen zonder hun ook maar iets schuldig te zijn!

4

Mijn volk werd zonder reden getiranniseerd door Egypte en Assur en Ik stond dat toe.

5

En nu, wat is dit? vraagt de HERE. Waarom is mijn volk weer slaaf en wordt het zonder reden onderdrukt? Zij, die het overheersen, roemen in hoogmoed en mijn naam wordt de hele dag gelasterd.

6

Daarom zal Ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken en het zal de kracht kennen, die in die naam schuilt. Dan zal het tenslotte ontdekken dat Ik tegen hen spreek.

7

Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws van vrede en heil, het nieuws dat de God van Israël regeert.

8

De wachtposten schreeuwen en zingen van blijdschap, want met hun eigen ogen zien zij hoe de HERE God Zijn volk weer naar huis terugbrengt.

9

Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang, want de HERE heeft Zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost.

10

Voor de ogen van alle volken heeft de HERE Zijn machtige arm ontbloot, de verste uithoeken van de aarde zullen het heil van onze God zien.

11

Ga uit, vertrek van daar, raak het onreine niet aan. Laat Babel en alles wat het belichaamt, ver achter u. Het is onrein voor u. U bent het heilige volk van de HERE; reinig uzelf, allen die vaten van de HERE naar Zijn huis dragen.

12

U zult niet haastig vertrekken, rennend voor uw leven; want de HERE zal voor u uit gaan en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen.

13

Kijk, mijn dienaar (A) krijgt voorspoed, Hij zal hoog worden verheven.

14

Zoals voorheen velen zich over Hem ontzetten, zelfs vorsten om Hem huiverden, omdat Zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was, zo staan nu vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond, omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®