Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007

Prediker 11

1

De HERE verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in Zijn ogen.

2

Op trots volgt altijd schande, de nederigen blijft dat bespaard.

3

De oprechtheid is een betrouwbare gids voor een eerlijk mens, maar trouwelozen gaan te gronde aan hun eigen slechtheid.

4

Aardse bezittingen helpen niet tegen Gods woede, alleen oprechtheid is voor Hem van waarde.

5

De rechtvaardigheid van een oprecht mens maakt hem duidelijk welke weg hij moet gaan; maar de goddeloosheid van een goddeloos mens brengt hem ten val.

6

Eerlijke mensen worden gered door hun oprechtheid, maar oneerlijke mensen raken verstrikt in hun slechtheid.

7

Wanneer een goddeloos mens sterft, komt een eind aan al zijn verwachtingen en ook zijn grootste hoop laat hem in de steek.

8

De rechtvaardige wordt uit de verdrukking bevrijd, waarna de goddeloze zijn plaats inneemt.

9

De huichelaar brengt met zijn woorden zijn naaste ten val, maar de rechtvaardigen laten zich niet van de wijs brengen en zich niet door zo'n huichelaar om de tuin leiden.

10

De inwoners van een stad zijn blij dat het de rechtvaardigen goed gaat; en als de goddelozen ten val komen, gaat een gejuich op.

11

Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien; de invloed van goddelozen is echter vernietigend.

12

Een mens zonder verstand kijkt op zijn naaste neer, maar een verstandig man houdt zijn mond.

13

Wie roddels verspreidt, maakt geheimen bekend; maar een taktvol en betrouwbaar mens bedekt zo'n zaak.

14

Wordt een land niet verstandig geregeerd, dan zet het verval in; met veel goede adviseurs blijft een land echter welvarend.

15

Als iemand zich voor een vreemdeling heeft borggesteld, zal hem dat zeker opbreken; om een onbezorgd leven te leiden, kan men zich beter niet garant stellen.

16

Een aantrekkelijke vrouw wordt door iedereeen gewaardeerd, zoals anderen hun rijkdom waarderen.

17

Een zachtaardig en vriendelijk mens doet zichzelf goed, maar een wreed mens schaadt zichzelf.

18

Alles wat een goddeloze doet, is nutteloos, maar er is een beloning voor hem die goed doet.

19

Zo leidt de gerechtigheid naar het leven, terwijl de boosdoener zichzelf de dood injaagt.

20

De HERE verafschuwt slechte mensen, maar wie oprecht leeft vindt genade in Zijn ogen.

21

De boosdoener en zijn nageslacht zullen niet ongestraft blijven, maar God redt de kinderen van de oprechten.

22

Een mooie vrouw, die haar verstand niet gebruikt, lijkt op een gouden ring in de neus van een varken.

23

Rechtvaardige mensen hopen alleen op het goede, maar goddeloze mensen staat Gods toorn te wachten.

24

Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, terwijl anderen verarmen, hoewel zij schraperig en gierig zijn.

25

Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.

26

Wie te weinig koren geeft, wordt door het volk vervloekt, maar de verkoper wordt gezegend.

27

Wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten, maar wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug.

28

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val, maar wie dat niet doet, is rechtvaardig en het zal hem voor de wind gaan.

29

Wie zijn huishouden niet in de hand houdt, zal arm worden. Hij wordt afhankelijk van degene, die zijn huishouden wel goed voor elkaar heeft.

30

Handel en wandel van rechtvaardige mensen lijken op een boom die leven geeft; en wie mensen tot God brengt, is wijs.

31

De rechtvaardige ontvangt op aarde zijn beloning, dus ontlopen goddeloze en zondaar hun straf zeker niet!

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®