Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007
← 28

Psalmen 29

30 →
1

Door David. Geef de HERE eer, bewoners van de hemelen. Bewijs Hem eer en prijs Zijn grootheid en Zijn kracht.

2

Prijs Zijn naam en buig u voor Hem neer. Trek uw mooiste feestkleding aan.

3

De stem van de HERE klinkt over de zee. De Almachtige God laat de donder weergalmen. De HERE beheerst de geweldige wateren.

4

De stem van de HERE is krachtig. De stem van de HERE is glorieus.

5

De stem van de HERE laat de cederbomen breken, zelfs de ceders van de Libanon.

6

De bomen van de Libanon springen op als kalveren en de bomen van de Hermon als woudossen.

7

De stem van de HERE splijt de vlammen.

8

De stem van de HERE laat de woestijnen sidderen. De woestijn van Kades beeft onder Zijn stem.

9

De stem van de HERE doet hertejongen geboren worden. De stem van de HERE laat het schors van de bomen vallen. Maar in Zijn paleis brengt iedereen Hem eer.

10

De HERE was verheven boven de zondvloed. De HERE is de machtige Koning tot in eeuwigheid.

11

De HERE zal Zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®