A A A A A
Nederlandse Bijbel 2007

Psalmen 15

1

  Een psalm van David. Wie mag in Uw huis wonen, HERE? Wie mag bij U zijn op Uw heilige berg?

2

  Die zonder struikelen door het leven gaat, eerlijk is en altijd de waarheid spreekt.

3

  Die niet kwaadspreekt, zijn naaste geen kwaad doet en voorkomt dat een ander wordt belasterd.

4

  Degene die alles wat zonde is, afwijst en respect heeft voor wie God zoeken en ontzag voor Hem hebben. Als zo iemand in zijn eigen nadeel een belofte heeft gedaan, zal hij die toch nakomen.

5

  Hij zal zijn geld niet misbruiken voor woekerpraktijken en ook niets aannemen dat onschuldigen kan belasten. Wie zo door het leven gaat, kan op Gods bescherming rekenen.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®